Forretningsbetingelser og samtykke til behandling af persondata

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra December 2019 og gælder for enhver form for rådgivning og/eller ekspedition til kunder, ydet af Din-Bolighandel ApS formidlet gennem hjemmesiden og navnet ”DK-Testamente” efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Din-Bolighandel ApS (ejer af navnet DK-Testamente, herefter Din-Bolighandel) forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

Din-Bolighandel yder ikke rådgivning om finansieringsmæssige spørgsmål – der henvises til økonomisk rådgiver.

Din-Bolighandel er ansvarsforsikret igennem HDI Gerling med et beløb indtil 10 mio. pr. skade.

Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Vi vil aldrig bruge dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende uden dit specifikke samtykke. Dine private kontaktoplysninger, som du oplyser os, bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. Din-Bolighandel vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Juridiske ejerforhold

Din-Bolighandel er ejet af

Din Bolighandel ApS
Postboks 3009, 7007 Fredericia
CVR 37460508.

Sagsbehandlings ydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling ved oprettelse af testamente:

  • Rådgivningssamtale med kunden
  • Fremsendelse af udkast
  • Eventuelle korrektioner

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil Din-Bolighandel altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter mv.

Salær & betalingsbetingelser

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden udover salæret. Sager der indeholder en tinglysningsekspedition sælges som en samlet pakke inkl. tinglysningsafgift som Din-Bolighandel afregner med retten.

Vores priser oplyst på vores hjemmeside www.din-bolighandel.dk er inkl. moms. Vores timepris såfremt skulle blive nødvendig er 1.000 kr. inkl. moms og bliver afregnet pr. påbegyndt halve time.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig rådgivning om arveretslige ydelser og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer vil Din-Bolighandel tage kontakt til kunden for at aftale om Din-Bolighandel skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Din-Bolighandel vil normalt fakturere kunden når ydelsen er udført og godkendt af kunden – hvis kunden har fået et udkast uden at reagere på dette vil vi dog fakturere kunden efter 2 opfølgninger. Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.

Ansvarsbegrænsninger og værneting

Din-Bolighandel og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den leverede rådgivning gør Din-Bolighandel ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

Din-Bolighandel hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere som Din-Bolighandel har henvist kunden til.

Rådgivning udøvet af Din-Bolighandel og dets ansatte samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Din-Bolighandel opfordres kunden til at tage kontakt til Din-Bolighandel således at sagen kan forsøges løst i god mindelighed.

Hvidvaskning og arkivering

Din-Bolighandel er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og kunder vil blive bedt om at identificere sig ved NEM-ID eller i nogen tilfælde anden løsning, således vi overholder lovgivningen.

Din-Bolighandel opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Behandling af persondata

For information omkring hvordan vi behandler persondata henvises til vores særskilte persondata / privatlivs politik – tryk her

Samtykke til behandling af persondata ifm. oprettelse af fremtidsfuldmagt

Da det ikke er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt uden at afgive CPR oplysninger, gives der ved accept af disse betingelser samtykke til at vi må behandle CPR oplysningerne i forbindelse med at vi opretter fremtidsfuldmagten i tinglysningsrettens IT system. Det er udelukkende den eneste behandling af CPR, det bruges ikke i andre sammenhæng eller videregives til andre end tinglysningsretten.

Thanks!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.